Novosti

Važna napomena za sudionike koji se uključuju u Projekt

Uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni kako biste mogli biti uključeni u Projektne aktivnosti, odnosno u procese edukacija, mentorstva ili zapošljavanja su sljedeći: Uvjeti koje svatko treba zadovoljiti, u trenutku prijave u Projekt: imati prebivalište na Urbanom području Pula ILI imati…

JAVNI POZIV – Edukacija za radne asistente/mentore

Cilj edukacije jest upoznati buduće radne asistente (mentore) na koji način pomagati, asistirati i biti uz osobu ranjive skupine koja se zapošljava. Upoznat ćete se s ulogom radnih asistenata te dobiti potrebna znanja i vještine za obavljanje posla. Sve to…

SET EDUKACIJA ZA RANJIVE SKUPINE

U sklopu Projekta održat će se više edukacija za ranjive skupine koje se žele dodatno educirati i pripremiti za buduća zaposlenja. Naime, radi se o setu edukacija koje će obrađivati razne teme i ojačati pripadnike ranjivih skupina za nastup na…