O projektu

Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula
Nositelj projekta: Općina Marčana
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond
Trajanje: 28. svibnja 2021. – 28. svibnja 2023.
Lokacija: Istarska županija
Ukupna vrijednost projekta: 2.201.232,00 kn

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina. Uz navedeno, cilj je kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina osvijestiti o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice. Dodatno, posebna pažnja ide u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Rad s ranjivim skupinama započeo je individualnim savjetovanjem korisnika udruga. Savjetovanju je prisustvovalo 30-ak korisnika svih partnerskih udruga. S ranjivim skupinama radile su osobe iz pojedinih udruga, upravo one koje najbolje poznaju potrebe i mogućnosti samih korisnika. S druge strane pak, korisnici imaju najviše povjerenja upravo u osobe koje već otprije poznaju kroz članstvo u udruzi. Prvim, individualnim pristupom od korisnika koji se potencijalno žele zaposliti ispitivalo se trenutno stanje, želje i mogućnosti vezane za daljnje obrazovanje te zapošljavanje. Savjetovanja su se odvila u trajanju od po tri sata za pojedinog korisnika što sveukupno iznosi preko 90 sati individualnih savjetovanja korisnika pripadnika ranjivih skupina.
Nastavno na savjetovanja slijedila je organizacija edukacija baziranih na istraženim potrebama i željama korisnika za istima. Organizirano je osam edukacija na kojima je sudjelovalo preko 20 korisnika projekta. Edukacije su pokrile teme kako slijedi: engleski jezik, osnovne životne vještine, meke vještine, informatika te poslovne vještine poput onih prezentacijskih i prodajnih. Važnost svake eduakcije te više o istima pročitajte u nastavku:
BASIC SKILLS 1
Kvalitetna komunikacija je jedan od ključnih čimbenika uspješnosti, zbog čega se edukacija Basic skills 1 sastojala od međusobnog upoznavanja, predstavljanja i uvoda u osnovna pravila inter i intrapersonalne, verbalne i neverbalne, te pisane i usmene komunikacije. Posebna pozornost posvetila se razlikovanju komunikacijskih razina, izboru odgovarajućeg komunikacijskog kanala i poštivanju komunikacijskog prostora. Središnja tema prve edukacije bio je poslovni bonton odnosno skup opće prihvaćenih pravila ponašanja koja se temelje na društvenim normama i bitan su segment poslovne kulture svake osobe.
BASIC SKILLS 2
Edukacija Basic skills 2 sastojala se od tema koje se odnose na umijeće aktivnog slušanja, razumijevanje i promišljanje o individualnim stilovima i procesima učenja. Obuhvatila je i pravila, vrste, kao i prednosti i nedostatke pisane i usmene poslovne komunikacije. Polaznici su imali priliku razmotriti svoje i prezentacijske vještine kolega, razmijeniti iskustva i kritički se osvrnuti na primjere iz prakse – poslovne komunikacijske situacije. Naglasak edukacije bio je na važnosti timskog rada i empatije, a jedna od ključnih tema je vrijeme kao usmjeravajući čimbenik svakog komunikacijskog procesa.
ENGLESKI
Namijenjena je bila polaznicima koji žele savladati osnovnu/početnu razinu znanja engleskog jezika ili usavršiti već stečeno osnovno znanje engleskog jezika. Polaznici su učili engleski jezik kroz sve 4 jezične vještine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, te istovremeno usvajali osnovno znanje gramatike, izgovora, vokabulara i funkcionalnog jezika za svakodnevnu uporabu. Isto tako, za sve koji se spremaju za poslovnu karijeru ili koji već rade kako bi unaprijedili svoje znanje engleskog jezika u poslovnom okruženju – polaznici su usavršili svoje jezične vještine (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u poslovnom kontekstu.
SOFT SKILLS
Meke vještine neophodne su za stvaranje pozitivnog i funkcionalnog radnog okruženja, a polaznici su ih usvojili kroz rad na općenitim temama komunikacije, njenim konceptima. Nadalje, polaznici su osvještavali uloge i tehnike slušanja te su radili na osvještavanju svojih jakih strana i podizanju samopouzdanja. Sve navedeno su praktično uvježbavali kroz radionice i druge različite simulacije.
INFORMATIKA
Naglasak edukacije je na osnovnoj informatičkoj pismenosti, wordu, excell programu, bazama podataka, društvenim mrežama i sl. Sve kako bi se polaznici osnažili za tržište rada, odnosno kako bi im se povećale informatičke vještine potrebne za obavljanje većine poslova danas.
POSLOVNE VJEŠTINE
Edukacija je poučila sudionike dobroj organizaciji, slaganju prioriteta, delegiranju, izvještavanju, podjeli poslova i timeline aktivnostima.
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Poučila je polaznike javnom nastupu, govorničkim vještinama i izradi prezentacija.
PRODAJNE VJEŠTINE
Polaznici edukacije imali su priliku učiti o direktnoj i internet prodaji te vještinama potrebnim za dobrog prodavača – uživo ili telefonski, odnosno na internetu.

Edukacije i predavači bili su pripremljeni za rad sa specifičnim skupinama, upravo zbog navedenoga edukacije su provedene uspješno, odnosno zadovoljstvo polaznika edukacijom na visokoj je razini. Set edukacija poslužio je upoznavanju i dodatnom povezivanju korisnika koji su uz edukacije krenuli zajedno učiti i međusobno si pomagati u savladavanju novih znanja i vještina.

Iza ciklusa edukacija slijedio je ponovno individualni pristup gdje su korisnici sa psiholozima proveli po pet sati pojedinačno, a s ciljem detaljnijeg ispitivanja želja i mogućnosti za posao za koji već kod dijela korisnika postoje i poslodavci spremni zaposliti. Uz to, individualne pripreme za umrežavanje koristile su tome kako bi se korisnici upoznali sa ulogom radnih asistenata koji će ih, prema individualnom planu, pratiti na posao kad se zaposle. Isto tako, sa psiholozima su prolazili potencijalne situacije prilikom razgovora za posao, dolaska na posao te same prilagodbe u novo radno okruženje i procese kao i na novi radni kolektiv. U pripremama za umrežavanje sudjelovalo je 20-ak korisnika sa ukupno provedenih preko 100 sati priprema.

Korisnici projekta kroz mjesec kolovoz kreću se zapošljavati. Više od pet korisnika s intelektualnim teškoćama zaposleno je na određeno vrijeme na pola radnog vremena te uz sebe imaju radne asistente – mentore.

Drugi smjer kojim se projekt bavi jest izrada kurikuluma koji je temelj edukacije budućih radnih asistenata. Tako smo kroz projekt izradili Priručnik za radne asistente (dostupan i online) koji sadrži mnoštvo relevantnih informacija vezanih uz rad osoba s invaliditetom, odnosno svih ranjivih skupina te svijet rada – informacije za ranjive skupine i radne asistente, mogućnosti arhitektonskih prilagodbi, procesi uvođenja u novi radni kolektiv i mnoga druga slična korisna znanja. Priručnik je dostupan i na Brailleovom pismu isto kao i u video formatu s pratećim znakovnim jezikom (ovdje), a kako bi bio dostupan većem broju ljudi. Edukacija za radne asistente koja se odvila temeljem Priručnika bila je prva takve vrste u Južnoj Istri. Osposobljena je prva grupa radnih asistenata koji su kroz više susreta, a temeljeno na Priručniku te bogatom iskustvu stručnjakinje D.K.Maružin, obradili teme kako slijedi: Tko su osobe s invaliditetom? Pravo na rad, Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, Važnost zapošljavanja uz podršku, Tko su radni asistenti? Zadaci radnog asistenta, Individualizirani program, Proces donošenja odluka, Slika o sebi/osobni ciljevi, Organizacijska socijalizacija, Poslovna komunikacija i ponašanje, Sukobi i načini rješavanja, Liste procjene te Praktičan rad. Polaznice su po završetku edukacije dobile Potvrdu o uspješno završenoj edukaciji. Od uspješno završene prve grupe polaznica, više od pola zaposlit će se kao radne asistentice korisnicima projekta. Planiraju se još dva ciklusa edukacije za radne asistente/mentore u Južnoj Istri. Dodatno, kako bi se osigurala kvaliteta radne asistencije u planu je provedba mentoringa asistenata kako bi i oni sami dobili podršku tijekom procesa asistiranja.

S treće pak strane, radi se s poslodavcima. Prvi proces bio je mapiranje postojećih poslodavaca u Južnoj Istri, zatim su slijedile aktivnosti informiranja poslodavaca te senzibiliziranja i pozivanja na zapošljavanje osoba s invaliditetom. S poslodavcima se radilo na senzibiliziranju po pitanju ranjivih skupina, informiralo ih se o subvencijama na koje imaju prava isto kao i o arhitektonskim i inim prilagodbama za koje dobivaju naknade od nadležnih tijela. Oni zainteresirani i/ili senzibilizirani za zapošljavanje OSI dalje su razmatrali koje radne jedinice su za OSI te koji se sve radni procesi trebaju prilagođavati. Takvim analizama radnih mjesta dobiva se baza poslodavaca, radnih mjesta za zapošljavanje OSI u Južnoj Istri. Većina poslodavaca priprema se i za susret s osobama pripadnicima ranjivih skupina i to na događaju koji se planira održati pod nazivom umrežavanje. Ono će se održati u Bistrou Punkt te će okupiti predstavnike poslodavaca, korisnike projekta zainteresirane za zapošljavanje te educirane radne asistente, a s ciljem upoznavanja, razbijanja barijera te poticanja dijaloga i u konačnici zapošljavanja.

Uz navedene aktivnosti, kroz Projekt snimali su se kratki videi koji su prikazivali OSI na njihovim radnim mjestima. (dostupni online) Takve uspješne priče poticaj su drugim ranjivim skupinama na uključenje u svijet rada, ali i primjer poslodavcima kako je moguće bez dodatnih poteškoća zaposliti osobu s invaliditetom. Snima se i dokumentarni film koji će prikazivati problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i detaljnije prikazati sliku stanja te moguće smjerove napretka na tom području.

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.