Radni asistenti

Zapošljavanje uz podršku omogućava osobama s intelektualnim teškoćama bolje i učinkovitije funkcioniranje u radnom okruženju. Podrška može biti stalna (radni asistent je uz osobu s intelektualnim teškoćama stalno prisutan na radnom mjestu), povremena i prirodna (postojeća radna okolina – kolege na radnom mjestu). Kod povremene podrške radnog asistenta veća je uloga prirodne podrške.

Radni asistent prije zapošljavanja ili radnog angažiranja s poslodavcem dogovara radno vrijeme, opis poslova i zadataka koje će obavljati osoba s intelektualnim teškoćama, naknadu za rad – plaću za osobu s intelektualnim teškoćama te opseg potrebne potpore uz maksimalno uvažavanje mogućnosti i potreba osobe s intelektualnim teškoćama, kao i poslodavca.

Jedna od zadaća radnog asistenta je kontinuirana suradnja s poslodavcem između ostalog zbog praćenja samog zaposlenika i njegove radne učinkovitosti kao i osposobljavanja prirodne podrške odnosno osoba koje su direktno uključene u radni proces zajedno s osobom s intelektualnim teškoćama te joj mogu pružiti potporu pri radnim zadacima i u situacijama kada radni asistent nije prisutan. Zadaća radnog asistenta je i olakšavanje procesa socijalizacije osobe s intelektualnim teškoćama u radno okruženje kroz aktivnosti koje nisu direktno povezane s radnim procesom (zajednička okupljanja, domjenci, zabave i sl.).

Radni asistent trebao bi:

  • znati slušati zaposlenika – njegove želje i potrebe
  • poticati njegove sposobnosti – uključivati ga u različite zadatke
  • poticati kod zaposlenika osjećaj odgovornostipoticati pozitivnu radnu atmosferu – izbjegavati i gasiti konfliktne situacije na radnom mjestu 
  • biti savjetnik zaposleniku – biti uz njega, pomoći mu da nađe najučinkovitiji način izvođenja radnog zadatka ovisno o njegovim potrebama i sposobnostima
  • prezentirati korisnika u pozitivnom svjetlu – nedostatke prikazati kao potrebu za podrškom
  • imati pozitivan stav prema korisniku – on je model ponašanja za druge
  • ne raditi umjesto korisnika – raditi uz njega
  • pridobiti na suradnju ostale zaposlenike iz radne okoline – poticati pozitivne odnose sa prirodnom podrškom

U nastavku pogledajte fotografije s prvog ciklusa edukacije za radne asistente/mentore

U nastaku možete pogledati audiovizualni Priručnik za radne asistente prilagođen osobama s oštećenjem sluha