VIDEO: Uključivanje ranjivih skupina kroz zapošljavanje – osobe s intelektualnim teškoćama