Premijera dokumentarnog filma “Skriveni pupoljci boljeg društva”

U petak se održava premijera dokumentarnog filma “Skriveni pupoljci boljeg društva”.

Dokumentarac koji je nastao kroz projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ tematizira zapošljavanje osoba s invaliditetom. Cijeli projekt provodi se s ciljem povećanja zapošljivostI ranjivih skupina kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina, prvenstveno osvještavanjem o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice. Dodatno, posebna pažnja ide u smjeru smanjenja diskriminacije s obzirom na to da je prepoznata kao ozbiljna prepreka za socijalnu uključenost ranjivih skupina, posebice kroz zapošljavanje.

Kroz ovaj projekt provode se aktivnosti osnaživanja i pripreme ranjivih skupina za lakše zapošljavanje, aKtivnosti pripreme i osvještavanja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te njihovo umrežavanje i potencijalno matchiranje. Educirat će se mentori i osigurati njihove plaće za praćenje osoba iz ranjivih skupina na posao kako bi im olakšali prilagodbu i pomogli u prilagodbi i savladavanju poteškoća u prvih nekoliko mjeseci zaposlenja. Nadalje, u sklopu ovog projekta izradit će se edukacijski kurikulum „Manager i management društvenog poduzeća“ te provesti edukacije budućih društvenih poduzetnika, provoditi radionice društvenog inoviranja te izraditi program djelovanja Social Impact HUBa. Uz sve to predviđeno je niz PR aktivnosti s ciljem osvještavanja o važnosti socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz medijsku kampanju, kratki dokumentarni film, video sadržaje, javne događaje, te suradnju sa influencerima.

Projekt, ukupne vrijednosti 2.201.232,00 kn, u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za Urbano područje Pula.

Nositelj projekta je Općina Marčana, Partneri su: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond. a traje od 28.5.2021. do 28.5.2023. a provodi se na Urbanom području Pula.