kontakt informacije

Općina Marčana

Adresa sjedišta:
Marčana 158, 52206 Marčana

OIB: 34665962557

Telefoni: 
052/571-058, 052/571-098

Telefax: 052/571-075
e-mail: marcana@marcana.hr