Zapošljavanje ranjivih skupina

Kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba ranjivih skupina osvještavamo o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice.

Statistike

Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.143 osobe s invaliditetom zaposlene su na temelju radnog odnosa, a 73 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.). Obzirom na djelatnost zaposlenja, najviše osoba s invaliditetom zaposleno je u prerađivačkoj industriji, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju.

Novosti