Zapošljavanje ranjivih skupina

Kroz stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba ranjivih skupina osvještavamo o važnosti socijalne uključenosti svih skupina jednog društva, jedne zajednice.

Statistike

Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.143 osobe s invaliditetom zaposlene su na temelju radnog odnosa, a 73 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.). Obzirom na djelatnost zaposlenja, najviše osoba s invaliditetom zaposleno je u prerađivačkoj industriji, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju.

Novosti

Izrađen AUDIOVIZUALNI PRIRUČNIK za radne asistente/mentore

U nastavku možete pristupiti audiovizualnoj verziji Priručnika za radne asistente – mentore koji služi za edukaciju i osnaživanje osoba oštećena sluha. Audiovizualni priručnik dolazi u 4 modula te sadrži predgovor koji su u cijelosti dostupni na popisu za reprodukciju ispod.

Tiskan Priručnik za mentore na Brailleovom pismu

Pogledajte fotografije Priručnika za radne asistente/mentore tiskanog na Brailleovom pismu. Tiskan je u 20 primjeraka. Služit će pripadnicima ranjive skupine osoba oštećena vida kao materijal za edukaciju za radne asistente/mentore, ali će biti koristan i drugim pripadnicima iste ranjive skupine jer pruža širok spektar relevantnih informacija o osobama s invaliditetom,… Continue Reading Tiskan Priručnik za mentore na Brailleovom pismu