Kategorija Radni asistenti

JAVNI POZIV – 2. turnus edukacija za radne asistente/mentore

Cilj edukacije jest upoznati buduće radne asistente (mentore) na koji način pomagati, asistirati i biti uz osobu ranjive skupine koja se zapošljava. Upoznat ćete se s ulogom radnih asistenata te dobiti potrebna znanja i vještine za obavljanje posla. Sve to…

Izrađen AUDIOVIZUALNI PRIRUČNIK za radne asistente/mentore

U nastavku možete pristupiti audiovizualnoj verziji Priručnika za radne asistente – mentore koji služi za edukaciju i osnaživanje osoba oštećena sluha. Audiovizualni priručnik dolazi u 4 modula te sadrži predgovor koji su u cijelosti dostupni na popisu za reprodukciju ispod.

Tiskan Priručnik za mentore na Brailleovom pismu

Pogledajte fotografije Priručnika za radne asistente/mentore tiskanog na Brailleovom pismu. Tiskan je u 20 primjeraka. Služit će pripadnicima ranjive skupine osoba oštećena vida kao materijal za edukaciju za radne asistente/mentore, ali će biti koristan i drugim pripadnicima iste ranjive skupine…

Završen prvi turnus edukacija za radne asistente/mentore

Jučer, 07. srpnja ove godine održan je zadnji susret polaznica edukacije za radne asistente U zadnjem dijelu edukativnog programa sudionice su se upoznale sa socijalizacijom, alatima za unaprjeđenje iste te su time osposobljene za rad kao radni asistenti osobama pripadnicima…

Započela edukacija za radne asistente/mentore

U ponedjeljak, 04. srpnja ove godine u prostorima Udruge slijepih Istarske županije održao se prvi termin edukacije za radne asistente Sudionice su se imale prilike upoznati sa programom koji ih očekuje, a koji je temeljen na Priručniku za radne asistente.…

JAVNI POZIV – Edukacija za radne asistente/mentore

Cilj edukacije jest upoznati buduće radne asistente (mentore) na koji način pomagati, asistirati i biti uz osobu ranjive skupine koja se zapošljava. Upoznat ćete se s ulogom radnih asistenata te dobiti potrebna znanja i vještine za obavljanje posla. Sve to…