Edukacije za ranjive skupine i osobe s invaliditetom

BASIC SKILLS 1
Kvalitetna komunikacija je jedan od ključnih čimbenika uspješnosti, zbog čega se edukacija Basic skills 1 sastojala od međusobnog upoznavanja, predstavljanja i uvoda u osnovna pravila inter i intrapersonalne, verbalne i neverbalne, te pisane i usmene komunikacije. Posebna pozornost posvetila se razlikovanju komunikacijskih razina, izboru odgovarajućeg komunikacijskog kanala i poštivanju komunikacijskog prostora. Središnja tema prve edukacije bio je poslovni bonton odnosno skup opće prihvaćenih pravila ponašanja koja se temelje na društvenim normama i bitan su segment poslovne kulture svake osobe.
BASIC SKILLS 2
Edukacija Basic skills 2 sastojala se od tema koje se odnose na umijeće aktivnog slušanja, razumijevanje i promišljanje o individualnim stilovima i procesima učenja. Obuhvatila je i pravila, vrste, kao i prednosti i nedostatke pisane i usmene poslovne komunikacije. Polaznici su imali priliku razmotriti svoje i prezentacijske vještine kolega, razmijeniti iskustva i kritički se osvrnuti na primjere iz prakse – poslovne komunikacijske situacije. Naglasak edukacije bio je na važnosti timskog rada i empatije, a jedna od ključnih tema je vrijeme kao usmjeravajući čimbenik svakog komunikacijskog procesa.
ENGLESKI
Namijenjena je bila polaznicima koji žele savladati osnovnu/početnu razinu znanja engleskog jezika ili usavršiti već stečeno osnovno znanje engleskog jezika. Polaznici su učili engleski jezik kroz sve 4 jezične vještine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, te istovremeno usvajali osnovno znanje gramatike, izgovora, vokabulara i funkcionalnog jezika za svakodnevnu uporabu. Isto tako, za sve koji se spremaju za poslovnu karijeru ili koji već rade kako bi unaprijedili svoje znanje engleskog jezika u poslovnom okruženju – polaznici su usavršili svoje jezične vještine (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u poslovnom kontekstu.
SOFT SKILLS
Meke vještine neophodne su za stvaranje pozitivnog i funkcionalnog radnog okruženja, a polaznici su ih usvojili kroz rad na općenitim temama komunikacije, njenim konceptima. Nadalje, polaznici su osvještavali uloge i tehnike slušanja te su radili na osvještavanju svojih jakih strana i podizanju samopouzdanja. Sve navedeno su praktično uvježbavali kroz radionice i druge različite simulacije.
INFORMATIKA
Naglasak edukacije je na osnovnoj informatičkoj pismenosti, wordu, excell programu, bazama podataka, društvenim mrežama i sl. Sve kako bi se polaznici osnažili za tržište rada, odnosno kako bi im se povećale informatičke vještine potrebne za obavljanje većine poslova danas.
POSLOVNE VJEŠTINE
Edukacija je poučila sudionike dobroj organizaciji, slaganju prioriteta, delegiranju, izvještavanju, podjeli poslova i timeline aktivnostima.
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Poučila je polaznike javnom nastupu, govorničkim vještinama i izradi prezentacija.
PRODAJNE VJEŠTINE
Polaznici edukacije imali su priliku učiti o direktnoj i internet prodaji te vještinama potrebnim za dobrog prodavača – uživo ili telefonski, odnosno na internetu.

EDUKACIJA ZA RADNE ASISTENTE/MENTORE
Osposobljena je prva grupa radnih asistenata koji su kroz više susreta, a temeljeno na Priručniku te bogatom iskustvu stručnjakinje D.K.Maružin, obradili teme kako slijedi: Tko su osobe s invaliditetom? Pravo na rad, Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, Važnost zapošljavanja uz podršku, Tko su radni asistenti? Zadaci radnog asistenta, Individualizirani program, Proces donošenja odluka, Slika o sebi/osobni ciljevi, Organizacijska socijalizacija, Poslovna komunikacija i ponašanje, Sukobi i načini rješavanja, Liste procjene te Praktičan rad. Polaznice su po završetku edukacije dobile Potvrdu o uspješno završenoj edukaciji. Od uspješno završene prve grupe polaznica, više od pola zaposlit će se kao radne asistentice korisnicima projekta. Planiraju se još dva ciklusa edukacije za radne asistente/mentore u Južnoj Istri (UP Pula).