Zaštitne radionice

Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje osigurava zaštitna radna mjesta za osobe s invaliditetom za koje je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: nalaz i mišljenje centra) utvrđeno da su zapošljive samo na zaštitnim radnim mjestima, a zbog svog invaliditeta mogu postići od 30% do 70% očekivane radne učinkovitosti. Zaštitna radionica mora imati najmanje 5 zaposlenih, a od ukupnog broja zaposlenih najmanje 51% moraju biti osobe s invaliditetom zaposlene na zaštitnim radnim mjestima.

Zaštitno zapošljavanje je zapošljavanje osobe s invaliditetom na radnom mjestu i u radnoj okolini koji su prilagođeni radnim sposobnostima i potrebama osobe s invaliditetom koja nije zapošljiva na uobičajenom radnom mjestu. Zaštitna radna mjesta mogu se osigurati i u integrativnoj radionici. 

Zaštitna radionica može temeljem uputnice centra za profesionalnu rehabilitaciju primati na praksu rehabilitante koji su u postupku profesionalne rehabilitacije. Broj zaposlenika zaštitne radionice koji nisu osobe s invaliditetom zaposlene na zaštitnim radnim mjestima zajedno s brojem rehabilitanata na praksi ne smije biti veći od broja osoba s invaliditetom zaposlenih na zaštitnim radnim mjestima.