Zapošljavanje ranjivih skupina i OSI

U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlene su ukupno 123.062 osobe. Od tog broja, 2.216 osoba su osobe s invaliditetom (udio od 1,8), što je za 19,9% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, 2.143 osobe s invaliditetom zaposlene su na temelju radnog odnosa, a 73 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.).  Obzirom na djelatnost zaposlenja, najviše osoba s invaliditetom zaposleno je u Prerađivačkoj industriji (319 osoba ili 14,9%), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (297 osoba ili 13,8%) i u Javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (275 osoba ili 12,8%).

Načini zapošljavanja OSI: Javni rad, Potpore, Obrazovanje, Samozapošljavanje, Osposobljavanje na radnom mjestu, Stalni sezonac, Potpore pripravništvo, Očuvanje radnih mjesta, Usavršavanje 

U nastavku pogledajte pozitivne priče zaposlenih osoba s invaliditetom: