Kvote

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika.

Obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti:

 • Zapošljavanjem osoba s invaliditetom
 • Korištenjem zamjenske kvote
 • Plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom 
 • Kombinacijom navedenih načina

Zamjensku kvotu moguće je ostvariti na sljedeće načine:

 • zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
 • zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom
 • primiti na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom)
 • primiti na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom)
 • sklopiti jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta
 • primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom (jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom)
 • dati jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% od minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu.