Tiskan Priručnik za mentore na Brailleovom pismu

Pogledajte fotografije Priručnika za radne asistente/mentore tiskanog na Brailleovom pismu. Tiskan je u 20 primjeraka. Služit će pripadnicima ranjive skupine osoba oštećena vida kao materijal za edukaciju za radne asistente/mentore, ali će biti koristan i drugim pripadnicima iste ranjive skupine jer pruža širok spektar relevantnih informacija o osobama s invaliditetom, njihovu uključenju na tržište rada i svemu ostalom potrebnom za uspješno, dugoročno i održivo uključenje osoba pripadnika ranjivih skupina na tržište rada.