Izrađen AUDIOVIZUALNI PRIRUČNIK za radne asistente/mentore

U nastavku možete pristupiti audiovizualnoj verziji Priručnika za radne asistente – mentore koji služi za edukaciju i osnaživanje osoba oštećena sluha. Audiovizualni priručnik dolazi u 4 modula te sadrži predgovor koji su u cijelosti dostupni na popisu za reprodukciju ispod.