Contatto

kontakt informacije

Općina Marčana


Adresa sjedišta: Marčana 158, 52206 Marčana

OIB: 34665962557


Telefoni: 

052/571-058, 052/571-098

Telefax: 052/571-075


e-mail: marcana@marcana.hr