Održan je 2. partnerski sastanak u sklopu projekta financiranog kroz ITU mehanizam

Nastavljaju se aktivnosti po projektu Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula. U srijedu, 13.10.2021. održan je drugi partnerski sastanak u prostorima Udruge slijepih Istarske županije. Sastanku su prisustvovale sve partnerske organizacije kako slijedi: Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo multiple skleroze Istarske županije i Udruga cerebralne paralize Istarske županije.

Na sastanku su partneri međusobno predstavljali dosad učinjeno po pitanju aktivnosti na projektu. Završena su individualna savjetovanja ranjivih skupina i pristupa se daljnjim koracima u smjeru njihova dodatnog obrazovanja koje će ih učiniti kompetentnijima za daljnji nastup na tržištu rada koji ih očekuje. Uz to, radovi adaptiranja prostora udruga partnera privode se kraju što znači kako će projektne aktivnosti nadalje moći biti održavane u prostorima svih ostalih partnerskih organizacija.

S druge strane, razvija se Program pristupu poslodavcu koji će sadržati mapirane poslodavce koji pokazuju spremu zapošljavati ranjive osobe s invaliditetom i time ispuniti svoje dužnosti po zakonu. (Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, a obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom ili kombinacijom navedenim načina.) Dio tih poslodavaca prisustvovat će umrežavanju sa ranjivih skupinama koje će služiti boljem upoznavanju i lakšem povezivanju poslodavaca i potencijalnih zaposlenika, osoba s invaliditetom. Nadalje, uskoro slijedi početna konferencija projekta na kojoj će široj javnosti biti predstavljena ideja i plan aktivnosti po projektu. Dodatno, aktivno se radi na uključivanju ranjivih skupina koje nisu članovi/ce udruga partnera kako bi učinak projektnih aktivnosti bio što veći, isto kao i broj zaposlenih osoba s invaliditetom kroz ovaj projekt.