Kategorija Uncategorized

SET EDUKACIJA ZA RANJIVE SKUPINE

U sklopu Projekta održat će se više edukacija za ranjive skupine koje se žele dodatno educirati i pripremiti za buduća zaposlenja. Naime, radi se o setu edukacija koje će obrađivati razne teme i ojačati pripadnike ranjivih skupina za nastup na…