Izvorna slika

jakov

SET EDUKACIJA ZA RANJIVE SKUPINE

U sklopu Projekta održat će se više edukacija za ranjive skupine koje se žele dodatno educirati i pripremiti za buduća zaposlenja. Naime, radi se o setu edukacija koje će obrađivati razne teme i ojačati pripadnike ranjivih skupina za nastup na…

Važna napomena za sudionike koji se uključuju u Projekt

Uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni kako biste mogli biti uključeni u Projektne aktivnosti, odnosno u procese edukacija, mentorstva ili zapošljavanja su sljedeći: Uvjeti koje svatko treba zadovoljiti, u trenutku prijave u Projekt: imati prebivalište na Urbanom području Pula ILI imati…

Poziv poslodavcima – zapošljavanje ranjivih skupina

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula“ za cilj ima povećati zapošljivost ranjivih skupina te rezultirati njihovim dugoročnim i održivim zapošljavanjima. Intencija nam je poslodavce upoznati s mogućnostima zapošljavanja ranjivih skupina te ih potaknuti na zapošljavanje za koje se…